Et toppmøte i Trondheim kan være starten på løsningen

Vi står midt oppi en naturkrise av eksistensiell karakter. For å løse den, må både bedrifter, politikere og enkeltmennesker jobbe for det samme: Mer natur.