Toyota Corolla Cross Hybrid đồng hành chiến dịch Giờ Trái Đất 2021

Không chỉ hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường, Toyota còn giới thiệu Corolla Cross Hybrid tại Việt Nam, đặt tầm nhìn dài hạn trong việc giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.