Giờ trái đất tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng tiền điện

Giờ trái đất 2020 không có những hoạt động tập trung đông người như những năm trước. Trong một giờ tắt đèn, cả nước tiết kiệm được 436.000…