Giờ Trái đất mùa dịch Covid-19: Lan tỏa chiến dịch tình nguyện online

Các hoạt động của chiến dịch Giờ Trái đất Việt Nam 2020 đa phần diễn ra trên mạng xã hội vì hạn chế tụ tập đông người phòng dịch Covid-19.