Hoa hậu Phương Khánh hưởng ứng ‘thử thách dọn rác’

Hoa hậu Trái đất 2018 dọn rác thải dưới gầm cầu, bên bờ kênh và kêu gọi tiết kiệm điện bảo vệ môi trường.