Hà Nội phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND, Phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019.