Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch phối hợp, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất TP Hà Nội năm 2019 nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.