Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch với Nhật Bản

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu môi trường, cơ hội đầu tư tại TP Hà Nội; thúc đẩy, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã UBND TP đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản.