Trẻ em học bảo vệ môi trường ở Lớp học Xanh

Chương trình Lớp học Xanh là sân chơi Aeon dành riêng cho trẻ em và thiếu niên, với mục đích xây dựng tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường xanh cho thế hệ tương lai của đất nước.