Giờ Trái Đất có thực sự hiệu quả?

Giờ trái đất (EH – Earth Hour), do WWF – Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu.