Tài nguyên bị “vắt kiệt” đáp ứng nhu cầu ăn uống của con người

Tình trạng giết hại động vật hoang dã trên thế giới không ngừng gia tăng dẫn đến một cuộc đại tuyệt chủng và tài nguyên của Trái Đất bị “vắt kiệt” để đáp ứng nhu cầu ăn uống của con người.