Mỹ Latinh đứng đầu thế giới về tổn thất đa dạng sinh học do con người

Theo một báo cáo mới công bố của WWF, từ năm 1970 đến năm 2014, khu vực Mỹ Latinh đã mất tới 89% các loài động vật có xương sống tại khu vực này do các hoạt động của con người.