Hơn nửa động vật hoang dã toàn cầu bị tiêu diệt trong 48 năm

Hoạt động của con người đã tận diệt số lượng động vật hoang dã lớn chưa từng thấy, đến mức tuyệt chủng hàng loạt và góp phần khiến cuộc sống ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn.